Nya tätningslister på hotellet.

tätningslisterDet är tre huvudsakliga uppgifter som tätningslister har. Det första, och enligt många det viktigaste, är att hålla ute kyla. Det andra att hålla ute ljud och det tredje att förhindra att damm och annan smuts tar sig in i huset. Tätningslister är alltså viktiga att använda! Men var noggrann, för om du sätter fast dina tätningslister fel så kommer effekten att bli mindre.

Varmare

Uppvärmningskostnaden är ofta ganska hög, speciellt för de som bor i kallare områden i Sverige. Under vintern behöver man värma upp huset rejält för att inte frysa om tårna om natten. Kostnaden kan dock dras ned rejält om man använder sig av bra tätningslister och detta på rätt sätt. Detta är enkelt förstått, om kylan inte tillåts tränga in genom springor och gluggar så kommer man inte att behöva värma upp huset lika mycket vilket leder till mildare siffror på räkningen i slutet av månaden. Det finns inga negativa aspekter i att ha bra tätningslister, du både betalar och fryser mindre.

Tystare

Att hålla ljud ute från hemmet är en aspekt som ofta är underskattad när man talar om tätningslister. Speciellt viktigt är detta om du bor i ett tätbefolkat område så som en stad eller har grannar mycket nära. Utan bra tätningslister så kan du ofta höra vad som sägs av människorna på gatan utanför vilket inte är så trevligt när du vill känna dig ensam i ditt hem. Här gör tätningslister ett fantastiskt jobb.

Renare

Den tredje fördelen med tätningslister är även den underskattat enormt mycket. Detta kanske går att förklara med att kunskapen inte är tillräcklig. Någonting som sker ständigt och i en långsam takt är ofta svårare att upptäcka. Precis så är det med det damm och smuts som tar sig in i springorna om du saknar tätningslister. Det är ingen sandstorm som kommer inflygandes, men sakta men säkert så kommer smutsen in. Först när du satt upp ordentliga tätningslister kan du upptäcka vilken skillnad det gjorde.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *