Ny kassalåda i hotellreceptionen

Manuell Kassalåda
En manuell kassalåda

Att ha en kassalåda av hög kvalitet är nästan ett måste om du vill att pengarna du får in genom försäljning ska vara säkra. Det finns många sätt att öka säkerheten för kassapersonalen, att använda kassalåda är en av dem.

Det finns naturligtvis många olika varianter att välja mellan, vilken kassalåda som passar dig bäst beror på många saker. Storleken beror enbart på hur mycket pengar du förväntas förvara i kassalådan samtidigt. Hur mycket pengar du förväntas ha i kassalådan på en och samma gång beror på hur mycket du säljer och hur ofta du tömmer kassalådan. Hur ofta du tömmer kassalådan beror i sig på hur ofta du behöver frakta dina pengar till banken eller hur ofta värdetransporten kommer om du använder dig den tjänsten.

Det finns kassalådor som är helt manuella. De öppnar sig när du vrider om nyckeln och du stänger dem genom att putta in lådan och låsa. Dessa kassalådor passar bäst för mindre företag som handskas med relativt lite kontanter. De passar också bättra för dessa företag eftersom det troligtvis inte är långa köer till deras kassor, då det tar lite tid att handskas med dessa kassalådor jämfört med de som beskrivs näst.

Automatiska kassalådor är sådana som öppnar sig automatisk när det behövs. Du tar betalt och kassan räknar själv ut hur mycket kunden ska ha tillbaka i kontant. Då öppnas kassalådan automatisk och du kan ta ut den summan som kassaregistret visar. En kassalåda måste fungera ihop med ett kassaregister för att denna kombination ska fungera. Till skillnad från de manuella kassalådorna räknar alltså denna kombination ut åt kassapersonalen vad som ska betalas och vad som ska åter till kunden. Detta tar naturligtvis mindre tid vilket var anledningen till att det är mer nödvändigt med många kunder och mer kontanter i rullning.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *